முகநூல்

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ

முகம்
நூல்தான்

திறந்தே
இருக்கும்
ஆனால்
திறந்த நூல்
அல்ல

எப்போதும்
படிக்கலாம்
எளிதில்
படிக்கமுடியாது

புரிவதுமாதிரி
இருக்கும்
புரிந்தது
குறைவாக இருக்கும்

ஆழமானவற்றின்
அறிகுறிகள் தெரியும்
மறைத்தாலும் முடியாது
மறைபொருளை
அறிந்துகொள்ளமுடியும்

பக்கம் மாறுவதில்லை
பாடங்கள்
மாறிக்கொண்டே இருக்கும்

மையிட்டு
எழுதுவதில்லை
மனமிட்டு எழுதுவது

நாடக ஓவியங்களை
ஓவிய நாடகங்களை
ஒருசேரக் காணலாம்

அலங்கார நூல்களும்
அமைதியான நூல்களும்
ஆழமான நூல்களும்
வெறுமையும் வறுமையும்
வறுத்தெடுத்த
வாட்டி எடுத்த
நூல்களும் உண்டு

பளிங்குபோல் காட்டும்
சில
பதுங்கிக்கொண்டும்
இருக்கும்

முகநூல்கல்வி
அனைவருக்கும்
முக்கியம்

நயத்தக்க நாகரீகத்திற்குக்
கைகொடுக்கும்

முகம் நூல்தான்
அது
ஒருநூல் அல்ல

திறந்தே இருக்கும்
அது
திறந்த நூல் அல்ல

( 8.05.2015 அன்று மாலை தோன்றியது.இரவு 10 மணிக்கு
எழுதியது)

Series Navigationஇங்கே எதற்காக – ஜெயபாரதியின் திரையுலக வாழ்க்கைக் குறிப்புகள்தீண்டத்தகாதவன் – ரஸ்கின் பாண்ட்