முக்கோணக் கிளிகள் (பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​) படக்கதை – 13

Spread the love

முக்கோணக் கிளிகள்
(பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​)

படக்கதை – 13

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா
வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்
ஓவியர் : தமிழ்

படங்கள் : 49, 50, 51, 52​

​இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
Mukkonakkilikal - 49
Mukkonakkilikal - 50
Mukkonakkilikal - 51
Mukkonakkilikal - 52

Series Navigation