முக்கோணக் கிளிகள் (பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​) படக்கதை – 7

முக்கோணக் கிளிகள்
(பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​)

படக்கதை – 7

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா
வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்
ஓவியர் : தமிழ்

படங்கள் : 25, 26, 27, 28.​

​இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

​+++++++++++++++​
Mukkonakkilikal - 25

Mukkonakkilikal - 26

Mukkonakkilikal - 27

Mukkonakkilikal - 28

Series Navigation