மௌனம்


மனதோடு மௌனம்

பழக்கி பார்க்கிறேன்
இருந்தும் முரண்டியது
மரண கூச்சல் ….
சொடுக்கும் விரல் இடுக்கில்
தப்பி தெறிக்கும்
ஓசை , ..சொல்லாமல்
மௌனம் கலைக்கும்
அழைப்பிதழ்…
சுயம் அடிபடும் வேளைகளில்
ரௌதரம் பழகவில்லை
மௌனம் பழக்கி கொள்கிறேன்
வெளியிட விரும்பா வார்த்தைகளை
நஞ்சு தோய்த்து மௌனத்தில் சமைக்கிறேன்
ஓசைகள் ஓங்கி ஒலிக்கும் போது
மௌனங்கள் மெல்ல
இரை கொள்ளும் …..
எக்காளமிடும் பார்வைகள் ,
அனல் தெறிக்கும் வார்த்தைகள்,
அனைத்து முயற்சிகளுக்கும்
மௌனமே உரையானது …
வார்த்தைகளை
நீயே புசி..
அவற்றின் மரண கூச்சல்கள்
துணை கொண்டு ….
நானோ  மௌன போர்வையில்
குளிர் காய்கிறேன் ….
ஷம்மி முத்துவேல்
Series Navigationரகசிய சுனாமிசௌந்தர்யப்பகை