வாழும் அர்த்தங்கள்

Spread the love

மஞ்சுளா

தேடும் ஆசைகளை 

குழந்தையின் கைகளைப் போல் 

ஒவ்வொன்றாய் 

பொறுக்கிக் கொண்டிருக்கிறது 

இளமை 

பொறுக்கப்பட்ட காய்களை 

சிலருக்கு நகர்த்தியும் 

சிலருக்கு வீழ்த்தியும் 

விளையாடுகிறது 

வாழ்க்கை 

சிறு பிள்ளைகளின் 

நாவில் 

ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் 

மிட்டாய்களை போல் 

கரைகின்றன 

பொழுதுகள் 

மீந்திருக்கும் சுவையை 

சப்புக்கொட்டியபடி 

நகர்ந்து முடிகிறது 

முதுமை 

மனிதனின்….

எல்லாமுமாய் 

அர்த்தமாகிக் கொண்டிருக்கின்றன 

அனுபவங்கள் 

                 –  மஞ்சுளா 

Series Navigationஇரவின் நிசப்தம்கவிதைகள்