வைரமுத்துவின் குமாரி எமிலி டேவிடும், நியூ சயண்டிஸ்ட் இதழும்

(ஓர் அறிவியல் மாணவன்)

 

வைரமுத்துவின் அண்மைய பெஸ்ட் செல்லரான “மூன்றாம் உலகப் போர்” நாவலில் எமிலி டேவிட் என்னும் அழகான அமெரிக்கப் பெண் வருகிறாள். அவள் நியூ சயண்டிஸ்ட் இதழில் எழுதிய ஒரு கட்டுரை இந்த நாவலின் கருவாக அமைந்துள்ளது. புவி வெப்பமடைதலினால் ஏற்படும் வேளாண்மையின் வீழ்ச்சி பற்றி அது பேசுகிறது. கட்டுரையின் தலைப்பு தமிழ் மொழி பெயர்ப்பில் “போருக்கு எதிரான உலகப் போர்” என்று இருக்கிறது. ஆங்கிலத்தில் என்னவாக இருந்திருக்கலாம் என யூகமாக மொழிபெயர்த்தால் “World War against War”.

உண்மையான நியூ சயண்டிஸ்ட் இதழின் உண்மையான கட்டுரைத் தலைப்புக்களைப் பார்த்தால் அவை தம் உள்ளடக்கம் பற்றிய ஒரு குறிப்பைத் தம்முள் கொண்டிருக்கின்றன. சில அண்மைய எடுத்துக்காட்டுகள்:

Does your biology influence your vote? ;

Of  lice and men: A very intimate history ;

The great thaw: Charting the end of the ice age;

Farmerbots: a new industrial revolution ;

Costing the Earth: The value of pricing the planet ;

Loss of attraction: We’re running out of magnets .

(என் மொழி பெயர்ப்புகள்:

உங்கள் உடலமைப்பு உங்கள் வாக்கின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா?;

பேன்களும் மனிதனும் பற்றி: ஓர் அந்தரங்க வரலாறு;

பேரளவிலான உருக்கம்: பனிக் காலத்தின் கடைசிக் காலத்தை வரைதல்;

விவசாயத்தில் ரோபோட்டுகள்: புதிய தொழிற் புரட்சி;

பூமியின் விலை: நமது கோளத்தின் விலைமதிப்பை அறிதல்;

கவர்ச்சியின் இழப்பு: காந்தத்தை இழந்து வருகிறோம்.)

எமிலியின் கட்டுரையின் தலைப்பு இந்த உருவில் இடம்பெற நியூ சயண்டிஸ்ட் ஆசிரியர்கள் அனுமதித்திருக்கமாட்டார்கள். அதில் உள்ளடக்கம் பற்றிய குறிப்பு ஒன்றும் இல்லை. நியூ சயண்டிஸ்ட்டின் பாணியை ஒட்டி “வேளாண்மையைக் காப்பாற்றுதல்: போருக்கு எதிரான உலகப் போர்” என்றிருந்திருக்கலாம். (இதுவும் திருப்திகரமாக இல்லை. அசல் தலைப்பைக் காப்பாற்ற முயன்றிருக்கிறேன். அவ்வளவே.)

எமிலியின் கட்டுரையை மேலோட்டமாகப் படித்தாலே அது நியூ சயண்டிஸ்ட் தரத்தில் இல்லை என்பது விளங்கிவிடும். ஏன்? நியூ சயண்டிஸ்ட் இதழுக்கு கோரப்படாத கட்டுரை (unsolicited articles) எழுதுவோருக்கு அந்த இதழ் தரும் ஆலோசனை அவர்கள் வலைத் தளத்தில் இருக்கிறது: (http://www.newscientist.com/info/in209?full=true)

Pitching stories

When suggesting a story, send us a paragraph or two describing exactly what the story is and why it’s significant. If it’s not obvious, spell out how it is different to what’s been done before.

Send in focused pitches relating to one or two story ideas, rather than pitching many less well-informed ideas at once. Make sure it is a good story and explain why it is a good story – remember, your story is competing for coverage against tens or hundreds of others each week.

Do include details such as the names of the researchers and organisations involved, where you came across it, what – if any – media coverage the story has had and, in the case of journals, the title and date. This makes it easier for us to check our archive to see if we’ve done the story already and to decide whether it’s worth covering.

குமாரி டேவிடின் கட்டுரை மேற்சொன்ன எந்த ஆலோசனைக்கும் பொருந்தவில்லை. குறிப்பாக நியூ சயண்டிஸ்ட் கோரப்படாத கட்டுரைகளை வெளியிடுவதில்லை. அவர்கள் எழுதும் செய்திகளை மட்டுமே (stories) தகுதியிருந்தால் வெளியிடும். அப்படி செய்தி என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் எ. டேவிட் எழுதியதில் புதிய செய்தி ஏதுமில்லை. பல காரணங்களினால் அது நிராகரிக்கப்படும். முதலில் அது அறிவியல் ஆர்வலர்கள் ஏற்கனவே அறிந்த விஷயங்களையே மீண்டும் மீண்டும் கூறுகிறது. (“கொல்லன் தெருவில்…”) புதியதாக ஒன்றுமில்லை. இரண்டாவதாக அது ஒரு செய்தியே அல்ல; வெறும் ஆலோசனைத்தொகுப்பு. அதில் இருப்பது many less well-informed ideas.  மூன்றாவதாக இதில் ஆய்வாளர்கள் பெயர்களோ மேற்கோள்களோ இல்லை. நியூ சயண்டிஸ்ட் ஆசிரியர்கள் அவர்களின் ஆர்க்கைவில் தேடினால்….  அவ்வளவு தூரம் போகக் காரணமே இல்லை.

நாவலுக்குப் பொய் அழகுதான். ஆனால் அந்தப் பொய்க்கு முட்டுக்கொடுக்க நியூ சயண்டிஸ்ட் போன்ற உலகத்தர உண்மை இதழை இழுத்திருக்க வேண்டாம்.

நியூ சயண்டிஸ்டில் இருந்து அதிகபட்சமாக குமாரி டேவிடிற்கு இப்படி ஒரு கடிதம் மட்டும் கிடைக்கலாம்:

அன்புள்ள எம்எஸ் டேவிட்,

தாங்கள் அனுப்பியுள்ள கோரப்படாத கட்டுரையை எங்கள் ஆசிரியர் குழு கவனமாகப் பரிசீலித்தது. ஆனால் அதில் நியூ சயண்டிஸ்ட் இதழில் இடம்பெறத்தக்க உள்ளடக்கம் ஏதும் இல்லாததால் அது திரும்ப அனுப்பப்படுகிறது.

உங்கள் முயற்சிக்கு நன்றி.

ஆசிரியர் குழு, நியூ சயண்டிஸ்ட்.

Series Navigationகையெழுத்துவெளி ரங்கராஜன் ஊழிக் கூத்து நூல் விமர்சனக் கூட்டம் – நவம்பர் 25, 2012