ஒருகோப்பைத்தேநீர்

This entry is part 5 of 44 in the series 16 அக்டோபர் 2011

கண்ணாடிப்பேழையில் உறங்கும் புத்தர்
சற்று நேரத்தில்விழித்து எழக்கூடும்.
அதற்க்குள் தயாரிக்க வேண்டும் அவர்
அருந்த ஒருகோப்பைத்தேநீர்.

RAVIUTHAYAN
raviuthayan@gmail.com

Series Navigationபேக்குப் பையன்மீண்டும் ஒரு முறை
author

ரவி உதயன்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *