தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

25 அக்டோபர் 2020

குகை மனிதனும் கோடி ரூபாயும் – தமிழில் நூல் வெளியீடு

Spread the love

dear sir,

i am a new writer and today released a new book on a new topic in tamil
kindly go through it and give your feedback

you can down load the first tamil book on behavioral economics book from the following link.

www.scribd.com/doc/88128740

if any problem mail to blsubramani25@gmail.com
read and forward to as many as possible
bala

 

the first tamil book on behavioral economics download here

Series Navigationசம்பத் நந்தியின் “ ரகளை “பழந்தமிழரின் நிலவியல் பாகுபாடு

4 Comments for “குகை மனிதனும் கோடி ரூபாயும் – தமிழில் நூல் வெளியீடு”


Leave a Comment

Archives