தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

2 ஆகஸ்ட் 2020

ஸ்ரீதரன் கதைகள்

Spread the love
Please use the following link to view the video recording of ஸ்ரீதரன் கதைகள் book release held on 17th Jan 2014 at Chennai Book Fair .

http://www.youtube.com/watch?v=sBMTAU78fig

About Sritharan

SUBRAMANIA (SRI) I. SRITHARAN Ph.D., P.E.
PERSONAL DATA
Address: 180 Southway Drive
Dayton, OH 45440
Phone (Home): (937) 429-5122
Present Occupation: Professor and Chair /Director of Water Resources Management
Department of Water Resources Management
International Center for Water Resources Management
Central State University
Wilberforce, OH 45384. USA.

Series Navigationநரிக்குறவர்களின் நாட்டுப்புறப்பாடல்கள்சீதாயணம் நாடகப் படக்கதை – 17தாயகம் கடந்த தமிழ்

Leave a Comment

Archives