தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

2 ஆகஸ்ட் 2020

தமிழ் இலக்கியத்தில் காலந்தோறும் முருகன் – பன்னாட்டு கருத்தரங்கம்

Spread the love

1012invite1

 

 

 

 

1012invite1

sethukapilan@gmail.com

Series Navigation

5 Comments for “தமிழ் இலக்கியத்தில் காலந்தோறும் முருகன் – பன்னாட்டு கருத்தரங்கம்”

 • Arokiaraj says:

  I admire about the topic and it gives a great chance to know the life history of Lord Murugan. Am very much eager to participate in the conference and it very useful for the research scholars.

 • Arokiaraj says:

  I admire about the topic and it gives a great chance to know the life history of Lord Murugan. Am very much eager to participate in the conference and it very useful for the research scholars !!!

 • rajeswari says:

  this topic very much interesting . content and titles is advanced research oriented.

 • Arokiaraj says:

  The topic is very awesome and it makes me learn more about lord Murugan

 • ரெ.கா. says:

  திண்ணை ஆசிரியருக்கு, திண்ணையில் எழுத்துருக்களை மாற்றி வழக்கநிலைக்குக் கொண்டுவந்தமைக்கு என் நன்றி. இப்போது நெருடல் ஏதும் இல்லாமல் படிக்க முடிகிறது. ஆனால் இடையில் ஏன் இப்படி ஓர் பிற்போக்கு நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள் என்பது மர்மமாகவே இருக்கிறது.


Leave a Comment to rajeswari

Archives