தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

20 செப்டம்பர் 2020

இந்தப் பிறவியில்

Spread the love

போன பிறவியில்
நாயாய் நரியாய்
சிங்கமாய் புலியாய்
என்னவாக வேண்டுமானாலும்
இருந்துவிட்டுப் போ.
இந்தப் பிறவியில்
இருக்காதே
ஒரு
காக்கையாய்
நரியாய்
பச்சோந்தியாய்
கருநாகமாய்
புழுவாய்

– சேயோன் யாழ்வேந்தன் (seyonyazhvaendhan@gmail.com)

Series Navigationதொடுவானம் 61. வேலூர் நோக்கி….காப்பியமாகும் காப்பிக் கலாச்சாரம்

Leave a Comment

Archives