தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

14 ஜூலை 2019

அந்நியத்தின் உச்சம்

ஜி. ஜே. தமிழ்ச்செல்வி

Spread the love

ஜி.ஜே. தமிழ்ச்செல்வி

அவகாசம் கேட்கிறாய்

கடந்த அத்தனை வருட

அவகாசம் போதாதா?

நின்று நிதானித்துப்

பின் யோசித்தேன்

மூளையைக் கசக்கியதில்

உண்மை புலப்பட்டது.

நீ அந்நியன் !

யாரோ ஒருவன்

உன்னிடத்தில் என்னவனை

நாடுவது

பைத்தியத்தின் உச்சம்

என்பது !

உறவிருக்கிறது

உரிமையும் நிலைக்கிறது

நீயோ அந்நியனாய்

முன் நிற்கிறாய் !

காத்திருப்பின்

கணங்கள் பயனற்று

உதிர்ந்து போவதைக்

கண்டது மனக் கண் !

நலமா என்று வினவ

நாள் நட்சத்திரம்

பார்க்க அவகாசம்

தேவைப் படுமோ ?

நீ அந்நியத்தின்

உச்சமோ ?

காலத்தின் எச்சமாய்

நிற்கிறாளோ இவள் ?

அனுபவ யாத்திரையின்

ஒரு மைல் கல்

கடந்தேன்

வலித்த இதயத்தை

தேற்றியபடி !

Series Navigationதிரு நிலாத்திங்கள் துண்டம்பிரித்தறியாமை

Leave a Comment

Archives