தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

20 செப்டம்பர் 2020

பிரான்சு கம்பன் கழகம் நடத்தும் 15 ஆம் ஆண்டுக் கம்பன் விழா

Spread the love
பிரான்சு கம்பன் கழகம் நடத்தும்
15 ஆம் ஆண்டுக் கம்பன் விழா
நிகழ்ச்சி நிரல்
நாள்:
24.09.2016 சனிக்கிழமை பிற்பகல் 15.00 முதல் 20.30 வரை
25.09.2016 ஞாயிற்று பிற்பகல் 15.00 முதல் 20.30 வரை
இடம்:
Le Gymnasz Victor Hugo
Rue Renoir
95140 Garges les Gonesse
[RER – D – Garges Sarcelles]
France
அனைவரும் வருக! அருந்தமிழ் பருக!
Series Navigationஇரு கவிதைகள்காஷ்மீர் – ஒரு பின்னோட்டம்

Leave a Comment

Archives