தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

12 ஜூலை 2020

நிலாச் சிரிப்பு

குமரி எஸ். நீலகண்டன்

Spread the love

நாளுக்கு நாள்

கூட்டிக் குறைத்து

சிரித்தாலும்

வாயை அகல

விரித்து சிரித்தாலும்

பிறையாக

வளைத்து சிரித்தாலும்

முகம் முழுக்க

விரிய சிரித்தாலும்

மற்றவர்கள் நம்மோடு

சிரித்தாலும்

சிரிக்காமல்

புறக்கணித்தாலும்

சிரிப்பானது

எல்லோருக்கும்

குளுமையாக்த்தான்

இருக்கிறது.

 

சதா புன்னகைத்துக்

கொண்டே இருக்கும்

நிலவை பார்த்துத்தான்

சொல்கிறேன்.

Series Navigationவெளியே வானம்தேனம்மை லட்சுமணன் கவிதைகள்

Leave a Comment

Archives