தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

19 ஜனவரி 2020

நன்றி மறவா..!

மணவை அமீன்

Spread the love

பேச வேண்டுமென

நினைக்கும் வார்த்தைகள்..
உள் மடங்கி
குறைப்பிரசவமாய்!
ஜீரணிக்க முடியா
நிகழ்தலில்..
காதலுக்கான
குறியீடுகள்!
கவிதையின் உப்பில்
உள்ளளவும்
நன்றி மறவா
கண்ணீர் படிமங்கள்!!!
-மணவை அமீன்.
Series Navigationமேலும் மேலும் நசுங்குது சொம்பு!திறவுக்கோல்

Leave a Comment

Archives