தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

19 மே 2019

தமிழர் வகைதுறைவள நிலையம் வழங்கும் “அரங்கின் குரல்” உயிர்ப்பு (நாட்டிய நாடகம்)

Spread the love
தமிழர் வகைதுறைவள நிலையம் வழங்கும்
“அரங்கின் குரல்”
உயிர்ப்பு (நாட்டிய நாடகம்)
நடன அமைப்பு, நெறியாள்கை:
வசந்தா டானியல்
அடேலின் கைக்குட்டை (நாடகம்)
ஆக்கம், இயக்கம்:
பா.அ.ஜயகரன்
October 22, 2011 – 6:00 P.M
October 23, 2011 – 4:00 P.M
Yorkwoods Library Theatre
1785 Finch Ave., West


Tamil Resource Centre (Thedakam)
Toronto, Ontario, Canada
416 275 0070thedakam@gmail.com
www.trcto.org

Series Navigationஏழ்மைக் காப்பணிச் சேவகி (Major Barbara) மூவங்க நாடகம் (இரண்டாம் அங்கம்) அங்கம் -2 பாகம் – 11

Leave a Comment

Archives