தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

22 நவம்பர் 2020

தக திமி தா

ஷம்மி முத்துவேல்

Spread the love
பொய்மைகள் திரை கட்டி
உடல் மறைத்த கூடு
சட்டமிட்ட மனமெனும்
பெட்டியினுள் ஓர் உக்கிர நடனம்
ஊழித்தாண்டவம்
தீப்பொறி கிளப்ப
உணர்வுகள் கொண்டு தீட்டிய
கூரிய போர்வாள்

சிறிதும் அயர்வின்றி சுழற்றப்பட

இரத்தக்களரியானது நெஞ்சம் முழுவதும்
காயங்கள் வெளித் தெரியாதிருக்க
உலர்ந்து வறண்ட உதடுகளில்
புன்னகை சாயம்
அதிலும் தெறிக்கும் சிவப்பாய்
குருதி வர்ணம்
அனல்களில் ஆகுதி கொடுக்கப்பட
சாம்பலானது பிண்டமெனும்
மெய்
Series Navigationஇருள் போர்வைகளின் முடிச்சுக்கள்யுத்தம் முடிவுற்று இரண்டு வருடங்கள்

Leave a Comment

Archives