தமிழின் முதல் இணைய வாரப்பத்திரிகை

22 நவம்பர் 2020

Kalachuvadu to publish a collection ancient Chinese poems in Tamil

Spread the love

Dear All

Kalachuvadu is delighted to publish a collection ancient Chinese poems in Tamil, the first ever direct translation from Chinese to Tamil. We are releasing the book on Feb 25th evening in Delhi Tamil Sangam . The proceedings of the meeting will be in English.

Find the invite attached. Please come to the event.

Warm regards

Series Navigationமுன்னணியின் பின்னணிகள் – 27தமிழகத்தின் ஹம்ஸா கஷ்காரியும் சவுதி அரேபியாவின் மனுஷ்யபுத்திரனும்

Leave a Comment

Archives