விளக்கு இலக்கிய அமைப்பு – புதுமைப்பித்தன் நினைவு விருதுகள் – 2018 | பாவண்ணன் உரை

Series Navigationஇரட்டை விண்மீன் சுற்றமைப்பு நடனத்தில் கால-வெளி அரங்கு இழுப்பினை நாசா வானியல் விஞ்ஞானிகள் உறுதி செய்தார்புதுமைப்பித்தன் நினைவு விருதுகள் – 2018 | ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் உரை