Articles Posted by the Author:

 • அமராவதி என்னும் ஆடு

  அமராவதி என்னும் ஆடு

                                                  வளவ. துரையன்   பட்ட காலிலே படும், கெட்ட குடியே கெடும் என்பார்கள். வள்ளுவர் அவ்விய நெஞ்சம் உடையவனுக்கு செல்வமும், நேர்மையானவனுக்குக் கேடும் வருகிறது என்று எழுதுவார்.   “அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப் படும்” என்பது குறள். [169].   இவை ஆராயத்தான் வேண்டும் என்று கூறிவிடுகிறார் வள்ளுவர். ஆராய்ந்தால் உலகம் தோன்றிய நாளிலிருந்து இப்படித்தான் இருக்கிறது என்று அறிய முடிகிறது. […]


 • தக்கயாகப் பரணி [நிறைவுப் பகுதி]

  தக்கயாகப் பரணி [நிறைவுப் பகுதி]

                                 பாச்சுடர் வளவ. துரையன்                              வாழ்த்து     எடுத்த பணி இனிது  நிறைவேறியது குறித்து மகிழ்ந்த இந்நூலாசிரியர் ஒட்டக்கூத்தர் நன்றிக் கடனாகவும். நல்வாழ்த்தாகவும், தம்மையும், தமிழையும் தமிழ் மக்களையும் காத்தருள் செய்த, செய்யும் கடவுளரைக் காவலராய் விளங்கும் மன்னர்களைப் போற்றிப் பாடி நூலை நிறைவு செய்யும் பகுதி இதுவாகும். ====================================================================================               இஞ்சியின் வல்உரு மேறுகிடந்த             வஞ்சியின் வாகை புனைந்தவன் வாழியே.                    800    [இஞ்சி=மதில்; வல்=வலிமை; உருமேறு=இடிஏறு; […]


 • தக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]

  தக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]

          பாச்சுடர் வளவ. துரையன்     களம் காட்டல்                                        கூழுண்டுக் களித்து வாழ்த்துப் பாடிய பேய்கள், சிவபெருமானுக்கும் உமையம்மைக்கும் தக்கனின் வேள்விக் களத்தை, வீரபத்திரர் போர்க்களத்தைக் காட்டியதைக் கூறும் இது. =====================================================================================       ஒரு மருங்குடைய மூலநாயகியொடு ஒற்றை வெள்ளைவிடை ஊர்தி மேல்       இருமருங்கும் மறைதொழ எழுந்தருளி இராசராசபுரி ஈசரே.          778   [ஒரு மருங்கு=ஒரு பக்கம்; மூலநாயகி=ஆதி சக்தி; வெள்ளை விடை=வெள்ளை இடபம்; […]


 • தக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]

  தக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]

                                                                     பாச்சுடர் வளவ. துரையன்                     எரிகலன் இமைக்கும் கோலத்து                                     இறைமகள் அமுது செய்யப்                   பரிகலம் பண்டை அண்ட                         கபாலமாம் பற்ற வாரீர்.                           751   [எரி=ஒளிவிடும்; கலன்=அணிகலன்; இமைக்கு=விளங்கும்; கோலம்;காட்சி; பரிகலம்=உண்கலம்; பற்ற=எடுத்து]   ஒளிவிடும் அணிகலன்கள் திகழத் திருக்கோலம் பூண்ட தேவிக்குக் கூழ் படைக்க உண்கலமாக மிகப் பழைய அண்டகோளமாகிய கபாலமே ஏற்றதாகும். எனவே அதை எடுத்து  வருக. ==================================================================================                   பிரமனைப் பண்டு பெற்ற […]


 • சிறு நூல் சிந்தும் மாணிக்கங்கள்  

      வளவ. துரையன்              அண்மையில் தோழர் கோவி. ஜெயராமன் எழுதி உள்ள நூல் சடையப்ப வள்ளல் [கம்பர் காவலர்] என்பதாகும். இது மிகச்சிறந்த ஆய்வேடாகத் திகழ்கிறது.    “இந்த சிறு நூலைப் பொருத்தவரையில் புதிய செய்திகள் பலவற்றை நமக்கு இது அளிக்கிறது “ஆதவன் புதல்வன் முத்தி அறிவனை அளிக்கும் அண்னல்” என்று தொடங்கும் பாடலைச் சான்றாகக் கொண்டு கோவி, செயராமன் கம்பரின் தந்தை பெயர் ஆதித்தன் எனக் […]


 • தக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]

  தக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]

                                 வளவ. துரையன்                       கூழ் அடுதலும் இடுதலும்   காளியிடம் பேய்கள் தம் பசித்துன்பத்தைச் சொல்லி அழக் காளி பேய்களுடன் களம் சென்று அவை உணவு பெறச் செய்ததை விளக்கும் பகுதி இது. =====================================================================================                        எண்ணுதற் கரிய கூளிபுடை சூழ விடையோன்                   யாகசாலை புகவான் மிசை எழுந்தருளி எம்             கண்ணுதற் கடவுள் வென்றகளம் என்று முடியக்                   கட்டுரைப்பது எனநின்றிறைவி கண்டருளியே.            728   [விடையோன்=சிவபெருமான்; […]


 • தக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]

  தக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]

                                                                    பாச்சுடர் வளவ. துரையன்                      பாழி வாய்மதி தன்னைப் பரிப்பதோர்                   ஆழி  ஈரப்பிறை இரண்டாகவே.                         688   [பாழி=வட்டம்; மதி=சந்திரன்; பரித்தல்=சுமத்தல்; ஈரப்பிறை=குளிர்நிலா]   வட்ட வடிவமான ஒரு விமானத்தில் சந்திரன் வந்தான். பூதகணங்கள் அவ்விமானத்தையே அவன்மீது ஏவ அதுவே அவனை இரண்டாகப் பிளந்தது. =====================================================================================                   மாறு கூர் வடகீழ்த்திசை வானவன்                   ஏறு மார்பம் திறப்ப இறப்பவே.                          689   [மாறுகூர்=மாறுபட்ட;வானவன்=ஈசானன்; ஏறு=எருது]   வடகிழக்குத் […]


 • தக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]

  வளவ. துரையன்                                       வளையும் ஆழியும் மருங்கு பற்றியதோர்                           இந்த்ர நீலகிரி மறிவதொத்து                    இளைய வாசவன் விசும்பி னின்றும்விழ                           எரிசினந்திருகி இந்திரனே.                        651   [வளை=சங்கு; ஆழி=சக்கரம்; மருங்கு=பக்கம்; மறிவதொத்து=வீழ்வது போல இளைய வாசவன்=இந்திரனுக்குப் பின் பிறந்தவன்; விசும்பு=ஆகாயம்; எரிசினம்=மிகுகோபம்; திருகி=பற்றி]   திருமால் மாய்ந்தவுடன் இருபக்கமும் சங்கும், சக்கரமும் தாங்கி திருமாலின் அம்சமாகத் தோன்றிய இந்திரன் தம்பி உபேந்திரன், இந்திர நீலமலை ஆகாயத்திலிருந்து கீழே விழுவது போல விழுந்து இறக்கக்கண்ட […]


 • தக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]

  தக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]

                                                                                          பாச்சுடர் வளவ. துரையன்                                        மாண்என் எண்மரும் நான்முகத்தன                         மூகை சூழ அமைந்ததோர்                   ஞாண்என் மஞ்சனம் என்கொல் காரணம்                         நாரணாதிகள் நாசமே.                            621   [மாண்=பெருமை; மூகை=கயிறு; ஞாண்=கயிறு; மஞ்சனம்=நீராட்டு; நாசம்=அழிவு]   தேரைவிட்டு இறங்கிய வீரபத்திரரை, பெருமை கொண்ட படைத்தலைவர்கள் எட்டுப் பேரும், நால்வகைப் படைகளும் கயிறு போலச் சுற்றி நின்றனர். போருக்குச் செல்வோருக்குத் திருமஞ்சன நீராட்டு செய்வது போல அவரைச் சுற்றிக் […]


 • தக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]

  தக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]

  பாச்சுடர் வளவ. துரையன்                                      திங்கள் தண்மையின் தேரோன் அவிந்தனன்                                           தங்கள் வெம்மையின் தண்மதி வேவவே.               581   [தேரோன்=மன்மதன்]   நெருப்பில் சந்திரன் வெந்து அழிந்தான். அவனுடன் வந்த மன்மதனும் வெம்மையினால் மாண்டான்.                                           கால்கொளுத்தும் அச்செந்தீக் கடவுளும்                                           மேல்கொளும் தகர் வீழ்ந்துழி வீழவே.                   582   [கால்=காற்று; தகர்=ஆடு]   காற்றின் துணையால் விரைவாகப் பற்றி எரிகின்ற நெருப்புக் கடவுளான அக்கினியும் தன் ஆட்டுக்கிடா வாகனத்துடன் வீழ்ந்தழிந்து அழிந்தான்.                             […]