சிறுவர் நாவல்கள் மின்னூல்களாக

This entry is part 20 of 21 in the series 27 ஜூன் 2016

அன்புமிக்க திண்ணை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு. வணக்கம், என்றோ நான் எழுதி வெளிவந்த இரன்டு சிறுவர் நாவல்கள் பங்களூரு PUSTAKA வினரால் மின்னூல்களாக. அவை – புரட்சிச் சிறுவன் மாணிக்கம் – இது சேலம் தமிழ் அமைப்பு ஒன்றின் பரிசைப் பெற்றது. வானதி பதிப்பகம் வெளியீடு.  மற்றது நல்ல தம்பி. கலைஞன் பதிப்பகம் வெளியீடு. நன்றி. ஜோதிர்லதா  கிரிஜா