அழகியல் தொலைத்த நகரங்கள்

____________________
தென்னைமர உச்சி கிளைகள்,
அடர்த்தியான வெண் மேகம்
நீல வான பின்னணியில் ..
இயற்கை ஓவியத்தின் கீழ் குறுக்கில்
கிறுக்கல் கோடுகள் –
கோணல் மாணலாய் தொங்கும்
கேபிள் டிவி கம்பிவடங்கள்..

சாலை அமைக்கவே ஒரு துறையும்
கொத்தி குதறவே மற்ற துறைகளும்
வீட்டு ஜன்னலிருந்து கைநீட்டினால்
சாலை தரை தட்டும் – மேன்மேலும்
உயர்ந்து விட்ட சாலை-சீரமைப்புகளும்!!
அவரவர்களுக்கு உண்டான காரணங்களோடு ..

காற்றிலும் , அதிராத அளவான
ஒயிலாக கிளையிலை அசைக்கிற
அழகியல் அறிந்த மரங்களுக்கு
மூன்றாம் தர ஜிகினா தொங்கல்கள்
கண்ணை எரிக்கும் பளீர் நிற
குட்டி மின்குமிழ் விளக்குகள்
விசேஷ வரவேற்பு காலங்களில்!

– சித்ரா (k_chithra@yahoo.com)

Series Navigationஉன்னைப்போல் ஒன்றுஏய் குழந்தாய்…!