அழகிய புதிர்

 

 

சத்யானந்தன்

 

மரத்தின்

இலைகிளையின் அடர்ந்த

பெரும் தோற்றமாய்

 

வெள்ளைப் படுதா மேல்

வீச்சுடன் விழுந்த

கருப்பு மையாய்

 

அரிதாய்க் காணும்

யானையின் சயனமாய்

 

வெண்பஞ்சுச் சிதில்

விஸ்வரூபமானதுவாய்

 

கடலலையின்

நுரை வடிவாய்

 

மேகங்கள்

 

அலையும் அடிக்கடி

வடிவம் மாறும்

வானின் மன அலைகள்

 

என் கற்பனை

விரிய விரிய வெவ்வேறாய்த்

தெரியும்

அழகு

 

அலைகள் மேகங்கள்

மின்னல்கள்

அரங்கேறும் பெண் முகம்

சுட்டும் அகம்

கற்பனைக் கெட்டாத

அழகிய புதிர்

Series Navigationகூடுடல்லாஸ் நகரில் நடந்த தமிழிசை விழா 2015