இன்கம் டாக்ஸ் அரசு இணைய தளத்தில் 16A மாதிரி ஃபார்மில் தமிழன் குசும்பு…

வருமானவரித் துறை இணைய தளத்தில் பெறப்பட்ட ஃபார்ம் பற்றிய மாதிரியை கீழே பாருங்கள்,

 

அதில் டிடக்டர் பெயரிடத்தில் இருப்பதை… குசும்பு என்று சொல்வது தவிர என் சொல்ல…
https://www.tin-nsdl.com/form-16a/form-16a-overview.php அதில் கீழாக உள்ள லிங்கைத் தட்டுங்கள்…

Series Navigationஅணு உலைக் கதிர்வீச்சுக் கழிவுகள் புதைபடும் பாதுகாப்புக் கிடங்குகள்ஏழ்மைக் காப்பணிச் சேவகி (Major Barbara) மூவங்க நாடகம் (மூன்றாம் அங்கம்) அங்கம் -3 பாகம் – 12