ஒற்றை எழுத்து

Spread the love

நீ
அறுதியிட்டு உச்சரித்த
ஒற்றை எழுத்தில்
ரத்தம் கசிகிறது
குத்திக் கிழித்த காயத்தின்
வலியென
இந்த அவமானம்..

*****
–இளங்கோ

Series Navigationஅரச மாளிகை ஊக்க மருத்துவர்சென்னை வானவில் விழா – 2011