கால்…கால்..கால்

Spread the love
               கால் இருந்ததால்,
               வாசம் வசமானதென்றாள்
               கால் உள்ள மது, மாது
               அவள் கள்ள சிரிப்பால்
               பேதை அவன் கால் முளைத்து
               போதைக்கு பலியானான்

                         அ.நாகராசன்.
பி.கு- கால் என்றால் காற்று ,
கால் என்றால் உடல் உறுப்பு, 
கால் என்றால் குறிலை நெடிலாக்கும் தொனை கால் (உ.ம்) மது-மாது