சாம்பல்வெளிப் பறவைகள்

கண்தொட்டவரையில்
நீண்டுகிடக்கும்
இந்த இரவின் பாலத்தில்
நத்தையின் முதுகேறி
ஊர்கின்றன நிமிடங்கள்
தண்டவாளங்களை வெறிக்கிறது
பூமிதின்ற நிலவு
கிளையசைவிற்கு
எந்த வாகனமும் நிற்கவில்லை
ஒலியோடு ஒளிவெள்ளமென
சகலமும் வழிந்தோடுகிறது
ஒரு பெரும்பள்ளத்தில்
சாம்பல் சிறகுகள் இறைந்து கிடக்கும்
இச்சிறுவெளியின் நிறமென்று அழியும்
அலைந்து திரியும் பறவைகள்
மறைந்து போகுமொரு கணத்தில்
நிறமுதிர்ந்து அற்றுப் போகுமது
நீடிக்கக் கடவதாக அத்தேவகணங்கள்.

Series Navigationஇஸ்ராயீலை ஏமாற்றிய கடல்என் பெயர் சிவப்பு -ஒரு நுண்ணோவியத்தின் கதை