நெஞ்சிற்கு நீதி

Spread the love

— மன்னார் அமுதன்

கஞ்சிக்கும் கூழுக்கும் நீதியொன்று – பணம்
காய்த்த நல் மரத்திற்கு நீதிவேறு – என
நெஞ்சினைக் கல்லாக்கி நீதி சொல்லும் -அந்த
நீதிமான்களைக் காலம் வெல்லும்

கிஞ்சித்தும் அஞ்சாமல் கொடுமை செய்யும்
கீழான மனிதர்தம் பாதம் தொட்டு – நல்ல
மேலான பதவிகள் கேட்டுநிற்கும்- இவர்கள்
நிலையினைப் பார்த்தாலே உள்ளம் வெட்கும்

பாருக்குள் எங்கோவோர் மூலையிலோ -நல்ல
பண்புகள் கொண்டவரைச் சாலையிலோ -கண்டு
கதைக்கையில் ஒருதுளி நீர்திரளும் -அந்த
நீரினில் ஒருபுறம் நீதி தவழும்

Series Navigationபவழவிழா நாயகன் கே.எஸ்.சிவகுமாரன்…ஜென் ஒரு புரிதல் – பகுதி -16