நேரம்

எனக்கு நேரம் சரியில்லை
எனக்கணித்த
ஜோதிடகளுக்கு
நான் நன்றியே சொல்வேன்
நேரம் சரியில்லை
எனும்பொழுதெல்லாம்
நான் கடவுளாகிவிடுகிறேன்
ரொம்ப நல்லநேரம் எனும்பொழுதெல்லாம்
நான் இயந்திரமாகிவிடுகிறேன்
எது நல்லநேரம் என்று
குழப்பமாய் உள்ளது
கடவுளாய் இருப்பதைவிட
இயந்திரமாய் இருப்பதையே
மனித மனம் விரும்புவதாலோ.

=முத்துசுரேஷ் குமார்

Series Navigationஜென் ஒரு புரிதல் பகுதி 8மரத்துப்போன விசும்பல்கள்