முதுகில் பதிந்த முகம்

Spread the love

பால்கனியில் தொற்றியபடி
கண்மறையும் வரை
கையாட்டி உள்வந்து
படுக்கை விரிப்புகளை
உதறிச் செருகும்கணம்
இரவு ஊடலில்
திரும்பிப் படுக்க
முதுகில் பதிந்த முகம்
மீசையொடு குறுகுறுக்க
வண்டியில் செல்லும்
உன் முதுகில்
என் மூக்குத்தியின் கீறல்
சற்றே காந்தலோடு.

Series Navigationகவிஞர் சிற்பி பாலசுப்ரமணியன் பவள விழாராம் லீலா மைதானத்தில் ஆட்சியாளர் லீலை எழுப்பும் கேள்விகள்