வாக்குறுதியின் நகல்..

*
ஒரு
வாக்குறுதியின் நகல்
தன்னகத்தே எழுதிப் போகும்
சொற்களின்
இடைவெளிகளில் உழுகிறது பார்வைகளை

அவைச் சொல்லத் தப்பிய தருணங்களை
நீட்டும் உள்ளங்கைககள்
ஏந்திப் பெற விரும்புவது

ஒரு சின்னஞ்சிறிய
அறிமுகத்தை
மட்டுமே

*****
–இளங்கோ

Series Navigationஐ-போன் வியாதிநான்(?)