எங்கள் ஊர்

 

எங்கள் ஊர்
நிறையவே மாறி விட்டது

கோயில் கோபுரங்களில்
குருவிகள் இல்லை

கைபேசிக்கான கோபுரங்கள்
ஏகப்பட்டவை வந்து விட்டன

எங்கள் ஊர்
நிறையவே மாறி விட்டது

சிறுவர்கள் தெருவில்
விளையாடுவதில்லை

கணிப்பொறி தொலைக்காட்சி
திரைகளின் முன்னே சிறுவர்கள்

எங்கள் ஊர்
நிறையவே மாறி விட்டது

வரப்புக்களின் இடையே
பயிர்கள் இல்லை
வீட்டுமனைக்கான விளம்பரப் பலகைகள்

எங்கள் ஊர்
நிறையவே மாறி விட்டது

நட்பு உறவுக்குள்
கைமாத்து கொடுப்பதில்லை

அடகுக் கடைகளில்
வரிசையில் மக்கள்

எங்கள் ஊர்
நிறையவே மாறி விட்டது

மாணவரும் ஆசிரியரும்
ஒரே இடத்தில்
மது அருந்துகிறார்கள்

நூலகத்தில்
புத்தகங்கள் தூசியுடன்

எங்கள் ஊர்
நிறையவே மாறி விட்டது

நெடுஞ்சாலையில்
சுமைதாங்கிகள் இல்லை

வாகனக் கட்டண வசூல்
தடுப்புகள் வந்தன

எங்கள் ஊர்
நிறையவே மாறி விட்டது

விசேஷங்களில் முன்வரிசையில்
குடும்பப் பெரியவர் இல்லை

அரசியல்வாதிகளே
அமர்கிறார்கள்

ஒன்றே ஒன்று மட்டும்
மாறவில்லை

கரு சுமக்கும் தாயின் கண்ணில்
நம்பிக்கை
ஒளி

Series Navigationசுரேஷின் ‘வவ்வால் பசங்க’‘‘கண்ணதாசனின் கவிதைச் சிறப்புகள்’’