அள்ளும் பொம்மைகள்

ஏக்கக்கண்கள்
விளையாட்டுப்
பொருட்களின் மீதே
அம்மாவின் தோள்களில்
கனவைச் சுமந்துகொண்டே
ஊமையாகிறாள்
ரத்தம் கசியும்
தொடையின் கிள்ளலுக்கு
அஞ்சியபடியே குழந்தை

கோ.புண்ணியவான்
Ko.punniavan@gmail.com

Series Navigationசில்லறை நோட்டு