இலக்கியச்சோலை கூத்தப்பாக்கம், கடலூர் – 24-08-2014 ஞாயிறுமாலை6 மணி

[ நிகழ்ச்சிஎண்-149 ]

தலைமை     : திருவீ. அழகரசன்,

வழக்கறிஞர்.

வரவேற்புரை   : திருவளவ. துரையன்,

தலைவர், இலக்கியச் சோலை

சிறப்புரை :     திரு வே. இந்திரஜித்,

திருவாரூர்.

பொருள்       : தமிழும் வடமொழியும்

நன்றியுரை     : முனைவர் திரு ந. பாஸ்கரன்,

செயலாளர், இலக்கியச் சோலை

24-08-2014 ஞாயிறு மாலை 6 மணி

ஆர்.கே.விதட்டச்சகம், கூத்தப்பாக்கம்

அனைவரும் வருக! வருக

 

Series Navigation