எமிலி டிக்கின்ஸன் கவிதைகள் -24 – 25

 

 

 

He ate and drank the precious words

By Emily Dickinson

தின்று விழுங்கினான் முக்கிய

சொற்களை -24

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 

தின்று விழுங்கினான் முக்கிய சொற்களை

ஆயின் மனக் கிளர்ச்சி வலுத்து உயர்ந்தது,

ஏழை என்பதை அவன் அறியான், அடுத்து

பாழடைந்து போய் விட்டது  உடற் கட்டு.

 

He ate and drank the precious words,

Lines 1-4

 

He ate and drank the precious words,
His spirit grew robust;
He knew no more that he was poor,
Nor that his frame was dust.

 

நடனம் ஆடுவான் வேலை யற்ற நாட்களில்

கற்பனை  அவனது இறக்கைகள், வெறும்

ஒரு புத்தகம் தரும், எத்தகை விடுதலை

கிடைக்கும் அவிழ்ந்த மனக் கிளர்ச்சிக்கு !

 

Lines 5-8 

He danced along the dingy days,
And this bequest of wings
Was but a book. What liberty
A loosened spirit brings!

 

**************************************

 

Fame is a bee

By Emily Dickinson

 

புகழ்ச்சி ஒரு தேனீ – 24

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 

 

ஓங்கும் புகழ் தேன் திரட்டும் ஒரு தேனீ

ரீங்காரக் கானம் ஒன்றுளது அறிவிக்க,

கொட்டும் கொடுக்குளது நெருங்கின்

நீங்கிச் செல்ல உள்ளது இறக்கை

 

 

*********************

 

Series Navigationசொல்வனம் இணையப் பத்திரிகையின் 265 ஆம் இதழ்மகாசிவராத்திரியும் மயானகாண்டமும் – அனுபவப் பகிர்வு