ஒத்திகைகள்

Spread the love

 

 

தூக்கம் கலையாத

குழந்தையை அம்மா

சீருடை மாட்டி

பள்ளிக்கு இழுத்துப் போகிறாள்

 

நாளை

ஊடக அதிர்வுகள்

அடங்காமல்

சாலை நெருக்கடியில்

புகுந்து புறப்பட்டு

பணியிட பரப்பரப்பை

நோக்கி விரைய

இது ஒத்திகை

 

வேட்கை வேட்டை

துரத்தல் வீழ்த்தல் வழி

வெற்றிக்கு விதைகளாய்

கல்வி வளாக

அடக்குமுறை மிரட்டல் வசவு

தண்டனை

 

தேடும் போது வெளிப்படும் கூர் நகம்

ஒலியில்லாமல் கிழிக்காமல்

ஊடுருவி

உருக்குலைக்கும் நுண் ஆயுதம்

எது தான் சாத்தியமில்லை

இணைய வெளியில்?

 

மாலை மங்குகிறது

வீடு சேர்க்கும் ஊர்திக்காய்

காத்திருக்கும் பெண் குழந்தை

கவலையின்றி விளையாடும்

ஆண்பிள்ளைகளை அவதானிக்கிறாள்

மௌனமாய்

Series Navigation“நியாயம்”“ஒரு வார்த்தை ஒரு லட்சம்”