ஒரு நாளைய படகு

Spread the love

மஞ்சுளா

ஒரு சூரியனையும் 

ஒரு சந்திரனையும் 

வைத்துக்கொண்டிருக்கும் 

ஒரு நாளின் படகில் 

எந்த தேசம் கடந்து 

போவேன்? 

ஒரு பகலையும் 

ஒரு இரவையும் 

கடந்து கொண்டே 

பட படக்கும் 

நாட்காட்டியை 

கிழித்துப் போடுவதை 

தவிர 

            -மஞ்சுளா 

        -மஞ்சுளா 

Series Navigationகவிதைகள்கம்போங் புக்கிட் கூடா