ஒரு விதையின் சாபம்

ஆழத்தில் புதைந்த விதை ஒன்று
தனது வாழா வெட்டித்தனத்தை
எண்ணியபடி அழுகிறது
முளைக்கும் காலத்தில்
தூங்கிப் போனதால்
இறப்பதற்கும் பிழைக்கவும்
வழியற்றது புரிகிறது
தன்னோடு விதைக்கப்பட்ட
விதைகள் யாவும் முளைத்து
செடியாய் அவதரித்தது
கண்ணுக்குள் விரிகிறது
அந்தச் செடிகளின் வேர்கள்
தன்னை சூழ்ந்து நெருக்குவதாகவும்
அவமதிப்பதாகவும் தோன்ற
இன்னும் ஆழத்தில் புதைந்தது.

தானும் மீள்வேன்
மண் மீது முளைப்பேன் எனும்
நம்பிக்கையின் மீது ஒரு நாள்
மண் விழுந்தது
யுகங்களாய் நடந்த
விளைச்சலுக்கு முடிவெழுத
பாத்தி கட்டிய நிலத்தை
வீட்டு மனைக்கு வித்திட்டதால்
விதையுனுடைய கனவும்
காலாவதியானது
பயிர்கள் வளர்ந்த மண்ணில்
வளர்ந்த கட்டிடங்கள்
விதைக்கு கல்லறையாகிட
முளைப்பேன் எனும் சபதம்
முடிவுக்கு வந்தது.

தினமும் தோன்றும்
கெட்ட கனவிற்கும்
உளைச்சலுக்கும் காரணம்
அந்த விதையின் ஆவிதான் என
புது வீட்டுக் காரன்
அறிவானா என்ன ?

Series Navigationஎடை மேடைசந்திப்பு