கள்ளன் போலீஸ்

நிலவும் நானும்
கள்ளன் போலீஸ் விளையாடினோம்
நான் போலீசாக
நிலவு மேகத்தில் மறைந்து கொள்ளும்
நிலவு போலீசாக
நான் வீட்டில் மறைந்து கொள்ளுவேன்
இப்படி மாறி மாறி
இரவெல்லாம் விளையாட்டு
சூரியன் தன்னையும் விளையாட்டில்
சேர்க்க சொல்லி சண்டையிட
எங்கள் விளையாட்டை கலைத்தோம்
மற்றொரு நாளில்
விளையாடுகையில்
நிலவு மேகத்தில் மறைந்து
போக்கு காட்டியது
அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை
போதும் விளையாட்டு
வெளியே வா என அழைக்க
நிலவின் ஒளிசத்தம் மட்டும் கேட்டது
நிலவு வடித்த கண்ணீர்
எங்க ஊரு முழுவதும் மழையாக

Series Navigationபிரதியைத் தொலைத்தவன்பரீக்‌ஷா வழங்கும் பாதல் சர்க்காரின் தேடுங்கள் தமிழ் வடிவம்: இயக்கம்: ஞாநி