குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய ஒலிச்சித்திரம் வெளியீடு
27/11/2022   மாலை    6.30 மணி
அளவளாவல்

 தொடர்ந்து  
புதிய  குவிகம் ஒலிச்சித்திரம் வெளியீடு 

நிகழ்வில் இணைய
Zoom  Meeting ID: 6191579931 –  passcode kuvikam123 
அல்லது இணைப்பு    https://bit.ly/3wgJCib   

youtube நேரலை இணைப்பு
https://bit.ly/3v2Lb38
 
குவிகம் இதழ் படிக்க
முந்தைய நிகழ்வுகளின் காணொளிகள்
 
 
Series Navigationநாசாவின் ஆர்டிமிஸ் -1 காமிரா அனுப்பிய பூமியின் முதல்படம்குக்குறுங்கவிதைக்கதைகள் – 12