கூண்டு

Spread the love

உதயசூரியன்குகை மனிதன்
என்னிடம்
எனக்காக வருகிறான்
ஒரு
சிறிய
பாதுகாப்பு கூண்டை
காட்டுகிறான்
நுழைகிறேன்
மதம்
என்னை உரிமைக்கோருகிறது
சாதி
என்னுள் நுழைய பார்க்கிறது
கட்சிகள்
என்னை சுற்றி சுற்றி வருகின்றன
பொய்யும் புரட்டும் விடாமல்
என்னிடம் பேரம் பேசுகின்றன
கூண்டை விட்டு
உண்மைச் சிறகில் பறக்கிறேன்
கூண்டு பெரிதாகிறது
சிறகுகள் விரிய விரிய
கூண்டும் பெரிதாகிறது
மாயக்கூண்டில்
குகை மனிதர்கள்
இருவர்
கவலை தேய்ந்த முகத்தோடு
எதோ
பேசிகொண்டு இருக்கிறார்கள்

Series Navigationஅம்மாவுக்கு எப்படி நன்றிசொல்வது…..?