கைவசமாகும் எளிய ஞானம்

 

 

 

ரிஷி

(லதா ராமகிருஷ்ணன்)

 

கேள்விகளுக்கு எதிர்க்கேள்வி கேட்பவர்களைக்

கடந்துசென்றுவிடல் சாலச்சிறந்தது.

தர்க்கத்தைக் குதர்க்கமாகத் திரிப்பவர்களுக்கு

காதுகளை மூடிக்கொண்டிருந்தால்

நம் காலம் விரயமாகாது.

Bulk Sulk Hulk என்று

ஒரு மொழியிலான இதழில் இன்னொரு மொழியில் கருத்துரைத்தலே

தம் அறிவுக்குக் கட்டியங்கூறலாய்க் கொள்வோருக்கு எதிர்க்கருத்துரைக்க மூன்றாவது மொழியைக்

கற்றுத்தேர்வதைக் காட்டிலும்

முடிக்கவேண்டிய மேலான வேலைகள்

மிக அதிகமாக உள்ளன.

காலி மூட்டைகளில் கற்களை நிரப்பிகொண்டவாறே போய்க்கொண்டிருக்கும் வேலையற்றவர்களிடம்

வீண்பேச்சு எதற்கு?

ஒரு பெண் சற்றே காலை வெளிக்காட்டுவதையும்

அவளிடம் பாலியல் அத்துமீறல் செய்து களிப்பவனையும்

ஒரேயளவாய் எடைபோட்டுக் குறைபேசுவோரின்

குறையறிவும் பரிவும் அதி யாபத்தானதாய்ப் புரிய

உரைகாரர்களால் எட்டமுடியாத் தொலைவில்

கரைபுரண்டோடிக்கொண்டிக்கொண்டிருக்கும்

கலை.

 

 

Series Navigationமேடம் இன்னிக்கு…ரசவாதம்