சாவு விருந்து

சேயோன் யாழ்வேந்தன்

பழத்தில்
ஊதுபத்தி
மணத்துப் புகைகிறது
வாழையிலையில்
கோழிக்குழம்பு
மணத்துக் கிடக்கிறது
பந்தலில் முறுக்கும்
பிஸ்கட்டும்
முறுக்கிக்கொண்டு ஆடுகின்றன
இவற்றில்
ஒன்று கிடைத்திருந்தாலும்
செத்திருக்கமாட்டான்.

———————————
seyonyazhvaendhan@gmail.com

Series Navigationஇடைத் தேர்தல்சுப்ரபாரதிமணியனின் நான்கு நாவல்கள் : ஆய்வரங்கு