தடங்கலுக்கு வருந்துகிறோம்

Spread the love

திண்ணை ஆசிரியர் குழு

அன்புள்ள திண்ணை வாசகர்களுக்கு

கடந்த வாரம் திண்ணை பதிவு ஓரிரு நாட்கள் வாசகர்கள் படிக்க இயலாமல் இருந்தது. நியூ யார்க் பகுதியில் ஏற்பட மின்வெட்டும், வலைப்பதிவுகளை சீர்குலைக்கும் சிலரின் செயலும் இந்த தடங்கலுக்குக் காரணம்.

வாசகர்களுக்கு ஏற்பட்ட தடங்கலுக்கு வருந்துகிறோம்.

 

வாசகர்களின் தொடர்ந்த ஆதரவிற்கும், படைப்பாளிகளின் பங்கேற்புக்கும் எங்களின் நன்றி.

திண்ணை ஆசிரியர் குழு

Series Navigationஒரு வைர‌ விழா !