புதிய சொல்

Spread the love

சத்யானந்தன்

ஒரு மோசமான
தோல்வி
எதிர் நீச்சலிட எழும்
நூறு கரங்களை
ஓயச் செய்தது

ஒரு பிரம்மாண்ட வெற்றி
முளைவிடும்
நூறு
புதிய தடங்கள்
மண் மூடிப் போகச்
செய்தது

தற்செயலான
கரவொலிகள் கூட
அசலான கலைஞனின்
ஆன்மாவைக்
கட்டிப் போட்டது

கலையுலகும் இயங்குலகும்
செக்கைச் சுற்றிய
வட்டத்தில்
வெவ்வேறு புள்ளிகளில்

தினமும் ஒரு
புதிய பக்கத்தில்
ஒரு புதிய சொல்
கவிஞனுக்கே சாத்தியம்

Series Navigationதெரவுசுசந்தைத் திரைப்படங்களிலிருந்து தப்பியவையும், சந்தை கும்பலும் , கலையின் அரசியலும் * 19வது கேரள சர்வதேச திரைப்பட விழா