பொன்னியின் செல்வன் படக்கதை தொடராது

வையவன் அவர்கள் நிதி பற்றாக்குறை மற்றும் உடல் நலம் காரணமாக இந்த படக்கதை தொடராது என்று அறிவித்துள்ளார்கள்.

நிறுத்தத்துக்கு வருந்துகிறோம்.

Series Navigationசாலையோரத்து மாதவன்.கைப்பைக்குள் கமண்டலம்