மழை

ரெஜி
******
மரங்கள் அனுப்பிய
கவிதை வரிகளை
பாடிக்காட்டுகிறது
முகில்!

Series Navigationநிமோனியாசிட்னி கலை – இலக்கியம் 2017 நிகழ்வில் மூத்த படைப்பாளிகளுக்கு பாராட்டும் கௌரவமும்