மஹாகவிதை இலக்கிய இதழ் நடத்தும் பாரதி விழா

invitation

Series Navigationகவிஞர் வ. ஈசுவரமூர்த்தியின் கவிதையில் மறுமலர்ச்சி சிந்தனைகள்‘ என் மோனாலிசா….’