முக்கோணக் கிளிகள் படக்கதை – 4

Spread the love

 

(பெரிதாக்கப்பட்ட  நெடுங்கதை​)

 மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்

ஓவியர் : தமிழ்

 

படங்கள் : 13, 14, 15 & 16​

 

இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

Mukkonakkilikal - 13

 

Mukkonakkilikal - 14

 

Mukkonakkilikal - 15

Mukkonakkilikal - 16

 

​+++++++++++++++​

 

Series Navigation