யார் இவர்கள்?


அவர்கள் மூளையில்

ஒரு மூலையில்கூட

மனிதம் இல்லை

 

மனிதம் இல்லாத அவர்கள்

மனிதர்கள்போல் இருபார்கள்

 

அவர்கள்

சேணம் கட்டிய குதிரைகள்

அங்குசத்திற்கு வாலாட்டும் யானைகள்

 

மனிதபலி விரும்பும்

ஓநாய்கள்

 

அறம் அறியாத

பதர்கள்

 

இருகால் விலங்குகள்

 

இல்லாத ஒன்றை நினைத்து

ஒவ்வாததையெல்லாம் செய்யும்

உலகக்கேடர்கள்

 

அமைதித்திருடர்கள்

அபாயப்பிறவிகள்

கருத்துக்குருடர்கள்

 

கண்முன்னே வாழும்

காட்டுமிராண்டிகள்

 

இயக்கம்படும்

இயந்திர உயிரிகள்

 

இரக்கம் அறியா

வன்முறைக் காட்டேரிகள்

 

 

 

 

காமத்தால் விளைந்த

உயிர்க்கொல்லிகள்

உயிர்பறிக்கும்

கேவலங்கள்

 

ஆதியும் தெரியாத

அந்தமும் விளங்காத

அறிவிளிகள்

 

எப்படியெல்லாமோ

எழுதியும் சொல்லியும்

எரிகிறது மனசு

 

பரிதவிப்போர் எண்ணி

கரைகிறது மனசு

 

உயிர்பறிப்போர்

இல்லாத

உன்னத உலகம்காண

விழிநீர் சிந்தி

விழைகிறது மனசு

 

இறைவனே!

உன்னை மையமாகவைத்தே

இப்படி வட்டம்போடுகிறார்கள்

 

சதிக்கு எதிரான

சதி என்கிறார்கள்

 

நீ

கண்டுகொள்வதே இல்லை

 

கனவிலாவது வந்து

உயிர்ப்பலி தவிர்த்து

ஓராயிரம் வழிஉண்டென்று

எடுத்துரைக்கவேண்டாமா?

 

கண்டுகொள்ளாத உன்னை

கண்டுகொள்வது என்ன நியாயம்?

 

நீயே

காரணத்தலைவன் என்றால்

தண்டிக்கப்படவும்

கண்டிக்கப்படவும் வேண்டிய

முதல் குற்றவாளி நீ

 

 

 

 

 

 

Series Navigationபூகோளச் சுற்று அச்சின் சாய்வு மாறுதல் பூமியின் சூடேற்ற நிலையைப் பேரளவு பாதிக்கிறதுஓவியக்கவி கலீல் கிப்ரான் கவிதை நூல் வெளியீடு